Masters Forum
November 9, 2019
Partipants
KUO Li-Hsin (Professor & Dean of the College of Communication, National Chengchi University), LIN Zi-Sen (Architect), ZENG Yu-Bing (Cultural heritage promoter), SU Shu-Ying (Interior designer), HSU Ching-Yuan (Artist)
Moderator
YANG Chen-Hao
KUO Li-Hsin
KUO Li-Hsin
ZENG Yu-Bing
ZENG Yu-Bing
LIN Zi-Sen
LIN Zi-Sen
SU Shu-Ying
SU Shu-Ying
Back to Top